About

Spread the love

ทุกวันนี้ (และในอนาคต) เป็นโลกของการปรับตัว เราจะเห็นได้ว่าในช่วงชีวิตของเราที่เกิดมาในช่วงเพียงไม่กี่ปีเราก็ได้เห็นอะไรมากมายที่เปลี่ยนไปจากตอนที่เรายังเป็นเด็กๆกันอยู่ การมาของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและสังคม การเกิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น และแน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับเราไม่มากก็น้อย ก็เพราะเรายังต้องอยู่ในสังคมนี้นั่นเอง

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองมาตลอดชีวิต ด้วยคำถามหลายๆอย่างที่ทยอยเข้ามาในหัวตลอดเวลา การแก้ปัญหาในงาน การแก้ปัญหาส่วนตัว หรือแม้กระทั่งการที่ต้องให้คำแนะนำเพื่อนฝูงคนรอบข้าง ซึ่งทำให้เห็นว่ามันมีรูปแบบที่คล้ายๆกันที่เราสามารถนำเอาวิธีการหรือแนวคิดในการพัฒนาตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายๆบริบท ทั้งกับตัวเองและคนทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มีชีวิต หมายความว่ามันจะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ตัวอักษรตายตัวบนหน้าหนังสือหรือในไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจตนาของหนังสือเล่มนี้คือต้องการให้เป็นคู่มือ หรือคัมภีร์ในการใช้ชีวิตของผู้อ่านทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่ดำเนินไป ผมไม่ใช่กูรู หรือไลฟ์โค้ช หรือนักวิชาการที่มีความรู้เชิงลึกในด้านการพัฒนาตัวเอง แต่ผมศึกษาสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิต ลองผิดลองถูก และรู้ว่าบางเรื่องมันใช้กับเราไม่ได้ แต่มันอาจจะนำไปใช้กับคนอื่นได้ สิ่งต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะเหมือนการย่นเวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเพื่อการปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมที่หมุนเร็วมากอย่างทุกวันนี้

การเป็น New You ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน ไม่เสียหายที่จะลองพัฒนาตัวเองให้ตัวคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าตัวคุณในอดีต


Spread the love