บริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing

เราสามารถบริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

นาฬิกาชีวภาพกับการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโรคภัยไข้เจ็บแบบที่ไม่รู้สาเหตุ หรือรู้สึกอ่อนเพลียในบางเวลาจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ เหล่านี้ล้วนมีผลมาจาก นาฬิกาชีวภาพ ในตัวเรานั่นเอง