กฏของพาร์กินสัน

Parkinson’s Law Parkinson’s Law เป็นกฎที่กล่าวถึงการบริหารจัดการเวลาสำหรับงานใดๆแบบหนึ่ง ซึ่งอ้างอิงถึงธรรมชาติการจัดการเวลาของคน ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้