กฏของพาร์กินสัน

Spread the love

Parkinson’s Law

Parkinson’s Law เป็นกฎที่กล่าวถึงการบริหารจัดการเวลาสำหรับงานใดๆแบบหนึ่ง ซึ่งอ้างอิงถึงธรรมชาติการจัดการเวลาของคน ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

C. Northcote Parkinson

กฏของพาร์กินสัน เขียนขึ้นโดย ซีริล นอร์ทโคท พาร์กินสัน (C. Northcote Parkinson) เป็นนักประวัติศาสตร์ ทหารเรือ นักประพันธ์ โดยหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา และมียอดขายสูงสุด คือ กฎของพาร์กินสัน (Parkinson’s Law) จากผลงานนี้เองทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รอบรู้แห่งศาสตร์การบริหารธุรกิจ

กฏของพาร์กินสัน

กฎนี้กล่าวไว้ว่า “ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานใดๆให้สำเร็จจะขยายออกไปจนเต็มเวลาที่มีอยู่” ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเวลา 3 วันในการทำงานใดๆ สุดท้ายแล้ว เราอาจใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป้าหมายไปเสีย 2 วันครึ่ง แล้วเราก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการทำงานนั้นให้สำเร็จได้ตามต้องการ หรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือ คนที่มีภาระกิจมาก ไม่ค่อยมีเวลา ก็จะสามารถทำงานชิ้นเดียวกันนี้ในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น

เหตุการณ์นี้อาจเคยเกิดกับหลายๆคน เช่น เราอาจเริ่มทำงานใดๆในช่วงเวลาที่ใกล้ๆการส่งงานเสมอ ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องขำขัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคงต้องเคยพบมา

การประยุกต์ใช้กฏของพาร์กินสัน

เรามักนำกฎของพาร์กินสันมาใช้ร่วมกับ หลัก 80:20 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ

  1. ในจำนวนงานที่ต้องทำทั้งหมด ให้ใช้หลัก 80:20 เลือกงานที่สำคัญมาทำก่อน
  2. จากนั้น ใช้กฏของพาร์กินสัน ในการกำหนดระยะเวลาการทำงานให้กระชับ(กว่าที่คิด) เพื่อเป็นการเร่งให้เราทำงานนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

หวังว่าเทคนิคง่ายๆนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานที่ล้นมือให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับ


Ref: วิกิพีเดีย – ซีริล นอร์ทโคท พาร์กินสัน


Spread the love