Spread the love

คุณสามารถแก้ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายๆด้วยการนำกฏ 2 นาทีมาใช้

ปัญหาของการผัดวันประกันพรุ่ง

จริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากแล้ว เพราะปัญหามันค่อนข้างชัดเจน เราควรมาคุยถึงเรื่องปัญหาของการแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งน่าจะดีกว่า ปัญหานี้เป็นกับหลายๆคน และผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราพยายามแกัปัญหาอะไรด้วยวิธีที่มันยากหรือซับซ้อนเกินไป พอเราพยายามสักพักแล้วทำไม่สำเร็จ เราก็จะล้มเลิกความคิดการแก้ปัญหานั้นๆไป นี่คือส่งที่ “กฏ 2 นาที” จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้

กฏ 2 นาที คืออะไร

กฏ 2 นาทีเป็นเรื่องง่ายๆแต่มีประโยชน์มาก กฏนี้กล่าวไว้ว่า หากเราต้องการทำอะไรที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานๆ ให้เปลี่ยนการทำสิ่งๆนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำจบได้ภายใน 120 วินาที หรือ 2 นาที แทน ตัวอย่างเช่น

หลักการของกฏนี้ง่ายๆก็คือ ทำสิ่งที่ “เริ่ม” ทำได้ง่ายๆก่อน หลังจากนั้น ทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะสามารถเกิดขึ้นหรือทำต่อขึ้นมาได้ไม่ยาก

ของแถมจากกฏ 2 นาที

กฏ 2 นาที นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งได้แล้ว สิ่งที่สามารถนำกฏนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ก็คือการนำไปใช้ในการสร้างนิสัยใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างทักษะหรือสร้างนิสัยอะไรที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งอีกเทคนิคที่นิยมนำใช้ในการสร้างนิสัยใหม่ๆก็คือ กฏ 20 นาที ซึ่งก็สามารถนำไปใช้งานได้ ขึ้นกับความต้องการของแต่ละคนครับ


อ้างอิง: https://www.cnbc.com/2019/02/01/the-2-minute-rule-how-to-stop-procrastinating-and-start-new-habits.html

Post Views: 418

Spread the love