20-Minutes Rule

Spread the love

เป็นที่ยอมรับกันว่า การที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวของเราเองนั้น วิธีที่ทำได้ดีที่สุดคือการทำสิ่งใหม่ๆนั้นให้เป็นนิสัย กฏ 20 นาทีช่วยคุณได้

image: unsplash

กฏ 20 นาที

การสร้างนิสัยใหม่ๆด้วยกฏ 20 นาทีนี้ สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายหรือนิสัยที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่
  2. ให้เวลา 20 นาทีในแต่ละวันกับการทำกิจวัตรที่เรากำหนด
  3. ทำกิจวัตรใหม่ที่เราตั้งเป้าประจำวันนี้ให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วัน

ตัวอย่างของการนำกฏ 20 นาทีไปใช้

  • ฟัง podcast ทุกวันๆละ 20 นาที
  • อ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้วันละ 20 นาที
  • ดูคลิปวิดีโอสอนความรู้ใหม่ๆวันละ 20 นาที
  • ฯลฯ

เทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการลงมือทำได้คือการตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 20 นาทีก่อนที่จะลงมือทำกิจวัตรใดๆที่วางแผนไว้ เพื่อให้เราสามารถโฟกัสกับกิจวัตรที่จะทำนั้นได้ง่ายขึ้น ทำต่อเนื่องแบบนี้ไปทุกวันจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าการทำกิจวัตรนั้นๆ 20 นาทีต่อวันนั้นผ่านไปได้โดยไม่ต้องฝืน

เมื่อคุณสามารถสร้างนิสัยใหม่ด้วยการทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องแล้ว คุณก็สามารถขยับไปกำหนดเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆได้ตามต้องการ

เพียง 20 นาทีต่อวัน คุณก็สามารถสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีต่อตัวคุณได้แล้ว


Spread the love