บริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing

Spread the love

เราสามารถบริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

Timeboxing คืออะไร?

Timeboxing เป็นวิธีบริหารจัดการเวลา ด้วยการนำงานที่ต้องทำมาแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วกำหนดการทำงานนั้นใส่ในปฏิทินล่วงหน้า จนงานนั้นสำเร็จ ถ้ามองให้เข้าใจง่ายๆ Timeboxing ก็เหมือนกับเทคนิคการใช้ Todo-List + Calendar นั่นเอง

การทำ Timeboxing ที่ดีนั้น จะต้องพยายามควบคุมการทำให้เหมือนกับการกำหนดนัดหมายหรือประชุม คือจะต้องวางกำหนดการล่วงหน้า และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการแบบกระทันหัน

image: unsplash

ประโยชน์ของการบริหารเวลาด้วย Timeboxing

  • เป็นการบังคับตัวเองให้เริ่มทำงานใดๆที่ค้างคามานาน อีกนัยหนึ่งก็คือช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง
  • เราสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานใดๆได้ง่าย เพราะเราทำการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในการทำงานใดๆไว้ล่วงหน้า และกำหนดชัดเจนในปฏิทินการทำงาน
  • คุณจะโฟกัสการทำงานได้ดีขึ้น เพราะคุณกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานไว้ล่วงหน้า
  • คุณสามารถจำกัดการใช้เวลาไปกับการทำงานใดๆได้ดีขึ้น ทำให้การใช้เวลามีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานชิ้นนั้นเรื่อยเปื่อยแบบไร้จุดหมายและจะทำให้ควบคุมเวลาที่ใช้ไปไม่ได้
  • Timeboxing ช่วยให้เราสามารถกำหนด “ลำดับความสำคัญของงาน” ได้ดีขึ้นโดยกำหนดให้งานที่มีความสำคัญทำในตอนที่เรารู้สึกว่า Productive มากที่สุด เช่น วางงานสำคัญไปทำในช่วงเช้าของวันเป็นประจำ เป็นต้น

เครื่องมืออื่นๆที่ช่วยในการทำ Timeboxing


อ้างอิง : https://www.spica.com/blog/timeboxing


Spread the love