การตั้งเป้าหมาย – หัวใจของความสำเร็จ

Spread the love

หลายคนมักมีความสงสัยในตัวเองว่า ทำไมเป้าหมายแต่ละอย่างที่ตั้งใจอยากจะทำให้สำเร็จมักจะทำไม่สำเร็จอยู่บ่อยๆ ซึ่งจริงๆแล้ว การที่เราทำอะไรไม่สำเร็จ อาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดในการดำเนินการ แต่เป็นความผิดพลาดจากการ “ตั้งเป้าหมาย” ของเราต่างหาก

เทคนิคในการตั้งเป้าหมาย

เราสามารถใช้เทคนิคง่ายๆต่อไปนี้ในการตั้งเป้าหมาย โดยมีชื่อเรียกสั้นๆให้จำง่ายว่า S.M.A.R.T คือการตั้งเป้าหมายให้เป็นไปตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

(S)pecific

คือการตั้งเป้าหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ ชัดเจน ไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่กว้างจนเกินไป เช่น ควรระบุให้ชัดเจนว่า ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

(M)easurable

เป้าหมายต้องวัดได้ เพราะจะทำให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าและผลของการทำงานได้ เช่น ถ้าต้องการลดน้ำหนักก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการลดกี่กิโล? หรือหากต้องการเก็บเงินออม ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการเก็บให้ได้กี่บาท หรือกี่เปอร์เซนต์ ในแต่ละเดือน เป็นต้น

(A)chievable

เป้าหมายต้องบรรลุได้ ต้องมีความเป็นไปได้ การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติก็เท่ากับล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

(R)elevant

เป้าหมายที่ตั้งต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จ เช่น หากต้องการลดน้ำหนัก ก็ควรตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย หรือการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มากกว่าจะไปตั้งเป้าหมายว่าจะท่องเที่ยวทั่วโลกกี่ประเทศให้ได้ใน 1 ปี เป็นต้น

(T)ime bound

เป้าหมายต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลได้ว่าเราบรรลุถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่เมื่อไหร่


image credit: unsplash


Spread the love