นาฬิกาชีวภาพกับการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโรคภัยไข้เจ็บแบบที่ไม่รู้สาเหตุ หรือรู้สึกอ่อนเพลียในบางเวลาจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ เหล่านี้ล้วนมีผลมาจาก นาฬิกาชีวภาพ ในตัวเรานั่นเอง

2-Minute Rule

คุณสามารถแก้ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายๆด้วยการนำกฏ 2 นาทีมาใช้

20-Minutes Rule

เป็นที่ยอมรับกันว่า การที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวของเราเองนั้น วิธีที่ทำได้ดีที่สุดคือการทำสิ่งใหม่ๆนั้นให้เป็นนิสัย กฏ 20 นาทีช่วยคุณได้