มาทำ Weekly Planning กันดีกว่า

Spread the love

การวางแผนในการทำงานใดๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราคิดและเตรียมตัวได้ล่วงหน้า แต่การวางแผนก็ต้องอาศัยวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่ดี เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถทำได้ดีที่สุด

ขั้นตอนการวางแผนรายสัปดาห์

การวางแผนประจำสัปดาห์ สามารถทำได้ง่ายๆและมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. ควรวางแผนตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ เพื่อที่เริ่มวันจันทร์แล้วจะทำให้เราสามารถโฟกัสการทำงานต่างๆได้ทันที
  2. ควรมีการทบทวนแผนในภาพใหญ่ เช่น แผนรายเดือน หรือแผนรายปี เพราะจะทำให้การดำเนินการใดๆในสัปดาห์นั้นเป็นไปในทางเดียวกันกับแผนในภาพใหญ่
  3. จดรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ (To-do List) ภายในสัปดาห์ ทำเป็นรายการออกมาเป็นข้อๆก็จะทำให้เราดูได้ง่ายขึ้น
  4. จัดลำดับความสำคัญของรายการที่ลิสต์ไว้ คุณอาจใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญด้วยวิธีด้วยการใช้ Eisenhower Matrix ก็ได้
  5. จัดรายการลงตารางเวลา (Schedule) ในสัปดาห์นั้นๆ จะได้มีกำหนดการทำงานตามแผนที่แน่นอน
  6. มีการทบทวนแผนงานเมื่อสิ้นสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนในสัปดาห์ถัดไป

หวังว่าขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานในแต่ละสัปดาห์ได้ดีขึ้นนะครับ


Spread the love