บริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing

เราสามารถบริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

มาทำ Weekly Planning กันดีกว่า

การวางแผนในการทำงานใดๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราคิดและเตรียมตัวได้ล่วงหน้า แต่การวางแผนก็ต้องอาศัยวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่ดี เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถทำได้ดีที่สุด

เทคนิคการโฟกัสในการทำงาน

งานด่วน กับ งานด่วนมาก ทำอะไรก่อนดี??

หลัก 80:20

ปัญหาในการทำงานที่ต้องพบเป็นประจำคือการที่เราไม่สามารถทำงานที่ต้องการให้เสร็จทั้งหมดได้ภายในเวลาที่จำกัด บางครั้งเราก็สูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสีย กิจกรรมที่สำคัญกลับไม่ได้ทำ แล้วเมื่อเรามีเวลาจำกัดเท่ากันหมดทุกคน แล้วเราจะเลือกทำอะไรก่อนหลังดีถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด โพสต์นี้มีเทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลมาแนะนำกันครับ