บริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing

เราสามารถบริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

มาทำ Weekly Planning กันดีกว่า

การวางแผนในการทำงานใดๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราคิดและเตรียมตัวได้ล่วงหน้า แต่การวางแผนก็ต้องอาศัยวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่ดี เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถทำได้ดีที่สุด

เทคนิคการโฟกัสในการทำงาน

การโฟกัสหรือการเพ่งจุดสนใจในการทำการใดๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำงานและเรื่องต่างๆเป็นอย่างมาก หากคุณไม่มีโฟกัสในการทำงานแล้ว โอกาสที่งานของคุณจะทำไม่สำเร็จหรือเสร็จแต่ใช้เวลาเกินที่กำหนดไว้ก็เป็นไปได้สูง

งานด่วน กับ งานด่วนมาก ทำอะไรก่อนดี??

งานด่วน กับ งานด่วนมาก ทำอะไรก่อนดี?? หลายคนคงเจอปัญหาว่า มีงานเข้ามามากมายให้ทำพร้อมๆกัน การจัดลำดับความสำคัญทำได้ยากเพราะเหมือนกับว่าเป็นงานที่เร่งด่วนเท่าๆกันหมด เรามาดูเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องนี้กัน

หลัก 80:20

ปัญหาในการทำงานที่ต้องพบเป็นประจำคือการที่เราไม่สามารถทำงานที่ต้องการให้เสร็จทั้งหมดได้ภายในเวลาที่จำกัด บางครั้งเราก็สูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสีย กิจกรรมที่สำคัญกลับไม่ได้ทำ แล้วเมื่อเรามีเวลาจำกัดเท่ากันหมดทุกคน แล้วเราจะเลือกทำอะไรก่อนหลังดีถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด โพสต์นี้มีเทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลมาแนะนำกันครับ