บริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing

เราสามารถบริหารจัดการเวลาด้วยวิธี Timeboxing ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

ท่องเว็บอย่างปลอดภัย

สแปมและโฆษณาเป็นของที่อยู่คู่กับการท่องเว็บมาอย่างต่อเนื่อง ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ระหว่างที่เราท่องเว็บอยู่นั้น บางครั้งก็มีโปรแกรมที่แอบทำงานอย่างลับๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คอยดักจับข้อมูลต่างๆที่เราใช้งาน หรือก็ส่งผลทางอ้อมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานช้า โพสต์นี้จะคุยถึงเรื่องวิธีง่ายๆในการป้องกันสิ่งเหล่านี้

มาทำ Weekly Planning กันดีกว่า

การวางแผนในการทำงานใดๆเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราคิดและเตรียมตัวได้ล่วงหน้า แต่การวางแผนก็ต้องอาศัยวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่ดี เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถทำได้ดีที่สุด

เทคนิคการโฟกัสในการทำงาน

เทคนิคการทำงานที่ไม่ถนัดอย่างไรให้สำเร็จ

นาฬิกาชีวภาพกับการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

Work From Home Best Practices

การจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ (To-do List) ให้มีประสิทธิภาพ

To-do List เป็นเครื่องมือง่ายๆอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ แม้ To-do List เป็นเครื่องมือที่สามารถจัดทำขึ้นมาได้ง่ายๆ แต่หลายๆครั้ง การเขียน To-do List ที่ไม่มีประสิทธิภาพก็อาจทำให้เราเสียเวลาในการจัดทำ To-do List โดยเปล่าประโยชน์ก็ได้